Ik kom in actie voor de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje

Wereldreiziger Quinn

Raised

1.680
69% reached of my target amount €2.405
149% Achieved from my goal 48.085 km

*English below*

Hoi!

Ik ben Quinn en ik ben vier jaar. Op 27 februari ga ik op wereldreis met mijn papa en mama. Dat was vier jaar geleden nog niet zo vanzelfsprekend. Ik ben namelijk geboren met een hartafwijking. Daar kon niemand iets aan doen, ik had gewoon een beetje pech. Gelukkig hebben de dokters en verpleegsters van het Wilhelmina Kinderziekenhuis mij weer helemaal beter gemaakt.

Nu gaat het heel goed met mij. Ik zit op een hele leuke school en ik heb hele lieve vriendjes. Mijn mama en papa houden heel erg van reizen en ik ook. Ik ben al naar 11 landen geweest, veel hè. Wij kunnen alleen reizen naar landen waar de gezondheidszorg heel goed is, zodat ik altijd snel geholpen kan worden als het nodig is. Gelukkig is dat in heel veel landen goed geregeld. En dus gaan we nu een wereldreis maken, hoe tof is dat? We reizen naar Curacao, Amerika, Zuid-Korea, Thailand, Singapore, Zuid-Afrika en Qatar. Alles bij elkaar is dat minstens zo'n 48.085 kilometer, maar daar komen er nog wel een paar duizend kilometertjes bij denk ik.

Terwijl ik rond de wereld ga reizen, moeten we niet vergeten dat er nog steeds heel veel kindjes in Nederlandse Kinderziekenhuizen liggen. En dat is echt heel spannend hoor. Gelukkig zijn er steeds meer nieuwe inzichten en technologieën die de dokters en verpleegsters kunnen helpen om het ziekenhuisbezoek van alle kindjes te verbeteren. Ervaring, onderzoek en samenwerking helpen daarbij. Om deze nieuwe methodieken verder te ontwikkelen, uit te werken, te testen en in praktijk te brengen is veel geld nodig.

En dus zal ik nu even to the point komen. Als ik nou 48.085 kilometer reis, zorgen jullie dan dat er voor elke kilometer €0.05 bij Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje terecht komt? Dat is alles bij elkaar dus €2404.25, daar maak ik voor de vorm even €2405.00 van. Piece of cake toch? En hoe meer kilometers ik reis, hoe hoger dat bedrag wordt. Tof toch?

Alvast enorm bedankt namens alle zieke kindjes in Nederland!

Volg je mij op mijn reis? Dat kan via:

Instagram https://www.instagram.com/the_travel_district/

Facebook https://www.facebook.com/thetraveldistrict1

Polarsteps https://www.polarsteps.com/Quinndw

 

 

*English*

Hi!

My name is Quinn and I'm four years old. February the 27th I'm going on a world trip with my mom and dad. That was not so obvious four years ago. I was born with a heart disease. There was nothing anyone could do about that, I was just a bit unlucky. Fortunately the doctors and nurses of the Wilhelmina Kinderziekenhuis made sure I got well.

Now I'm doing very well. I am going to a very nice school and I have lovely friends. My mom and dad love to travel and so do I. I travelled to 11 countries already, cool right? We can only travel to countries where the health care system is very good, so that I can always be helped quickly if necessary. Fortunately, this is well organized in many countries. And so now we are going on a world trip, how cool is that? We will travel to Curacao, USA, South Korea, Thailand, Singapore, South Africa and Qatar. All together that is at least about 48.085 kilometers, but I think there will be a few thousand kilometers added to that.

While I am now going to travel around the world, we must not forget that there are still many children in Dutch Children's Hospitals. And that's really sad. Fortunately, there are more and more new insights and technologies that can help doctors and nurses improve hospital visits of all children. Experience, research and cooperation help with this. A lot of money is needed to further develop, test and put these new methods into practice.

And so now it’s time to get to the point. Here’s my proposition: if I will travel 48.085 kilometers, will you ensure that €0.05 per kilometer will be donated to the Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje (Children's Hospitals of Orange Foundation)? All together that will be €2404.25, let's make that €2405.00 for convenience. Piece of cake right? And the more kilometers I travel, the more that amount will increase. Are you with me?

A huge thank you in advance on behalf of all sick children in the Netherlands!

Will you follow me on my journey? That's possible through:

Instagram https://www.instagram.com/the_travel_district/

Facebook https://www.facebook.com/thetraveldistrict1

Polarsteps https://www.polarsteps.com/Quinndw

Totaal aantal kilometers gereisd 11-06-2023 | 20:09

View all
Totaal aantal kilometers gereisd 11-06-2023 | 20:09