Wensprojecten 2024

De afgelopen jaren konden we dankzij Project Glimlach en de donateurs in de jaren erna, in de
Kinderziekenhuizen van Oranje al mooie projecten realiseren waarmee we angst, pijn en stress bij de
kinderen in het ziekenhuis verminderen. Een enorm belangrijk doel!

Helaas krijgt elk kind en zijn of haar familie in het ziekenhuis te maken met angst, pijn en stress. Dit heeft
een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en de behandeling van het zieke kind. In de
kinderziekenhuizen willen we dat ‘het dagelijkse leven’ en de ontwikkeling van de kinderen en het gezin
zoveel mogelijk door kunnen gaan. Hiervoor werken we continue aan faciliteiten, programma’s en
projecten die helpen angst, pijn en stress te voorkomen en te bestrijden, waarmee we het welzijn van kind
en gezin vergroten. Dit wordt als zeer waardevol ervaren door de kinderen en ouders.

De Kinderziekenhuizen in Nederland werken hierin samen. Sommige projecten worden door professionals
uit verschillende kinderziekenhuizen samen geïnitieerd, in andere projecten leren we van elkaar. En
ondanks dat deze projecten en zorg zo noodzakelijk zijn, wordt deze niet vergoed door de
zorgverzekeraars. We zijn hiervoor afhankelijk van de steun van donateurs, bedrijven en stichtingen

Hier zie je wat onze wensprojecten zijn op het gebied van angst-, pijn- en stressreductie die we willen realiseren in de aangesloten kinderziekenhuizen in 2024.

 

 

Koesterkind thuis
Betere pijnmonitoring voor de allerkleinste door slimme camera's
Vroegtijdig ouders en kinderen ondersteunen rondom het dilateren van de anus
Serious gaming programma om inspanningsvermogen te meten
Kindvriendelijk inrichten van twee behandelruimtes voor procedurele comfortzorg (BPC)
Kindvriendelijk maken van kinderdialyse ruimtes